Bruksområder

Profesjonell bruk

Med våre ROVér i Aspecto Marin muliggjør vi det for de fleste bransjer å utføre inspeksjoner i rolige eller røffe omgivelser ved norskekysten.

Økonomisk og tidsmessig kan det være gunstig å leie eller eie sin egen ROV til inspeksjon av områder som:

I dag er oppdrettsanlegg pålagt å overvåke fisken og anlegget den lever i. Det har til nå blitt utført visuelle inspeksjoner under vannoverflaten ved hjelp av faste kamerasystemer, dykkere eller store industrielle ROVer som krever innleid båt, kran og mannskap.

Det er økonomisk kostbart å leie inn dykker og HMS-risikoen ved bruk av ROV istedenfor innleie er minimal. Tradisjonelt har det vært vanskelig og utføre ROV-inspeksjoner selv på grunn av utdanning og tunge industrielle ROV-utsyr. Faste kameraer har også naturlige begrensninger på hvor fleksibel de er rundt om i merden.

Med undervannsdrone fra Aspecto Marine har man et mobilt verktøy som lar deg utføre inspeksjoner ved hjelp av eget personell på en enkel og effektiv måte. Dette er både økonomisk gunstig, men det er med på å øke overblikket på hva som skjer under vann.

Propeller, skrog og truster inspiseres enkelt ved hjelp av vår ROV. Her sparer man både tid og penger samt at man reduserer risiko istedenfor å sende ned dykker til å gjøre en enkel visuell inspeksjon. Ved enkel opplæring kan de fleste av personalet som jobber på båten utføre dette selv noe som gjør det mulig å hyppigere utføre sjekk om man er usikker på hvordan forholdene under fartøyet er.

Fordeler ved bruk av ROV fra Aspecto Marine innenfor shipping og eiere av skip

 • Portabel og enkel å ta med seg
 • Gir deg et raskt bilde av situasjonen under vann dersom en hendelse oppstår
 • Mulighet til å gjennomføre hyppigere inspeksjoner enn tidligere
 • Kostnadseffektiv sammenlignet med bruk av dykkere og eksterne ROV selskap
 • Takler forholdsvis mye strøm
 • Muligheten til å dele live videopptak med ekspertise på land dersom det trengs

Ved å bruke en ROV fra Aspecto Marine til å inspisere PIR eller Havn i forkant av en jobb der det skal brukes dykkere kan man spare kostnader og dokumentere hva dykker skal gjøre etter inspeksjon med ROV.

Det forekommer at oppdrettere også på land trenger å inspisere RØR, KAR eller koblinger. Da er det enkelt og effektivt å selv kunne kaste ut ROV med eget mannskap, inspisere og få oversikt før man eventuelt bestiller reparasjon eller andre utbedringer som både tar tid og koster penger.

Anleggsarbeid som foregår under vannoverflaten krever kontinuerlig oppfølgning både underveis og etter at et prosjekt er fullført, her kan det være fint å ha en ROV innad i bedriften eller leie den perioden man har bruk for et blikk under vann.

Aspecto Marine sin undervannsdrone er portabel og enkel og ta med seg for kartlegging av avfall på havbunnen, overvåkning av korallrev og marine økosystemer eller for å måle endringer i vannkvalitet i et bestemt område over tid.

Det er mange fordeler ved å bruke vår ROV:

 • Størrelsen på Aspecto Marine sin ROV gjør det enkelt å komme tett på artene/objektene du ønsker å inspisere – selv på trange plasser
 • Lett vekt og enkel å transportere med deg til utilgjengelige steder
 • Du kan la flere personer være tilskuer ved bruk av delt skjerm funksjon
 • Propeller med dempet lyd og hastighetskontroll sørger for at du ikke forstyrrer eller skader omgivelsene under vann
 • Høykvalitets farge-kamera fjerner grå/blå-toner og gir deg realistisk inntrykk
 • Batteritid på ca. Tre timer.
 • Lar deg holde en bestemt posisjon eller foreta kontrollerte, langsomme bevegelser

-Bruk av undervannsdroner gir etater innen Søk og Redning et sett med øyne under vann, men for ekstra utfordrende situasjoner fungerer undervannsdronen bra som et komplementært verktøy. Ved tilfeller hvor for eksempel dykkere er nødvendig, vil bruk av en ROV (remotely operated vehicle – annet begrep for undervannsdrone) kunne dokumentere tilstanden under vann på forhånd. En slik metodikk gjør det enklere å planlegge jobben i mer detalj for hvordan dykkere skal foreta videre søk.

-Tekst kommer

-Tekst kommer

-Tekst kommer

Play Video